سفر هیئت وزارت زراعت و اتاق زراعت و مالداری به کشور ازبکستان

هیئتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به سرپرستی مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری با حضور خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و مالداری به کشور ازبکستان سفر کردند. این سفر به ادامه سفر معاون رئیس جمهور کشور ازبکستان و هیئت همراهش به افغانستان، به کشور ازبکستان انجام می‌شود که هدف […]

هیئتی از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به سرپرستی مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری با حضور خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و مالداری به کشور ازبکستان سفر کردند.
این سفر به ادامه سفر معاون رئیس جمهور کشور ازبکستان و هیئت همراهش به افغانستان، به کشور ازبکستان انجام می‌شود که هدف از آن تقویت روابط و هماهنگی میان سرمایه گذاران سکتور زراعت و مالداری و گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در بخش زراعت، مالداری می باشد.
قرار است در جریان این سفر هیئت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان با مسوولان وزارت آبیاری کشور ازبکستان دیدار کرده و پیرامون گسترش همکاری‌های در بخش‌های تخم‌های اصلاح شده گندم و پنبه، پرورش برنج، ترویج آبیاری قطره‌ای، انکشاف باغداری، ارتقاء ظرفیت کارمندان، سرمایه گذاری در زمین‌های خشک افغانستان و سایر بخش‌ها با مسوولان وزارت آبیاری کشور ازبکستان بحث و تبادل نظر نموده و تفاهم‌ نامه‌های همکاری را به امضا برسانند.
در جریان این سفر مولوی صدر اعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، مولوی صدیق الله رحمانی رئیس تصدیق دهی تخم‌های بذری، داکتر مختار محسنی رئیس صحت حیوانی، انجینر حمید الله احمدزی رئیس تحقیقات خاک شناسی، محمد ولی وزیری مشاور مقام وزارت زراعت، داکتر محمد رفیع باوری مشاور معین زراعت و مالداری، اختر محمد احمدی معاون اول اتاق زراعت و مالداری و محمد قاسم یوسفی رئیس دارالنشاء اتاق زراعت و مالداری افغانستان همراهی می کردند.