سفر معاون اول وزارت تجارت اوزبیکستان به کابل

معاون اول وزارت تجارت اوزبیکستان در رأس یک هیأت بلندرتبه تجارتی ۳۰ نفره، برای سفر دو روزه به کابل آمده‌است. وزارت صنعت و تجارت کشور این سفر را برای تقویت و توسعه روابط تجارتی میان دو کشور ارزشمند خوانده و گفته‌است، اوزبیکستان در زمینه‌های برق، تکنالوژی و مواد غذایی علاقمند به همکاری است که در […]

معاون اول وزارت تجارت اوزبیکستان در رأس یک هیأت بلندرتبه تجارتی ۳۰ نفره، برای سفر دو روزه به کابل آمده‌است.
وزارت صنعت و تجارت کشور این سفر را برای تقویت و توسعه روابط تجارتی میان دو کشور ارزشمند خوانده و گفته‌است، اوزبیکستان در زمینه‌های برق، تکنالوژی و مواد غذایی علاقمند به همکاری است که در این سفر دو روزه در مورد آن گفت‌وگو می‌شود.