سفر رئیس کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده به سپین بولدک

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و رئیس کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده همراه با محترم حاجی ملا شیرین اخند والی کندهار و شمار دیگری از مسئولین به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار سفر کرد. مسئولین متذکره به روز یکشنبه در جریان سفر شان به ولسوالی سپین بولدک، […]

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان و رئیس کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین عودت کننده همراه با محترم حاجی ملا شیرین اخند والی کندهار و شمار دیگری از مسئولین به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار سفر کرد.
مسئولین متذکره به روز یکشنبه در جریان سفر شان به ولسوالی سپین بولدک، ابتدا به محل اقامت مهاجرین عودت کننده رفتند و در آنجا امور و فعالیت های کمیته های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند.

سپس بزرگان کمیته های مرکزی کمیسیون متذکره که از کابل آمده بودند یکجا با مسئولین کمیته های محلی در سپین بولدک در یک نشست مشترک، مشوره ها، پیشنهادات و مشکلات آنان را استماع نمودند و در راستای حل آن به همکاری کامل اطمینان داده شد.

قابل ذکر است که حکومت برای صدها خانوادۀ مهاجرین عودت کننده از مسیر سپین بولدک، آمادگی کامل دارد، به آنان کمک می کند و هرخانواده را به گونه باعزت به جای تعیین شده می رساند.