سرپرست وزارت معارف بر تربیه نسل جدید با روحیه ملی و اسلامی تاکید کرد.

سرپرست وزارت معارف در آغاز سیمینار ارتقای توانمندی های مسلکی کارمندان انکشافی وزارت معارف بر تربیه نسل جدید به روحیه ملی و اسلامی تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت معارف با نشر این خبر گفته است سمیناری به هدف ارتقای فعالیت های مسلکی کارمندان انکشافی وزارت معارف با حضور مولوی حبیب الله آغا سرپرست و شماری […]

سرپرست وزارت معارف در آغاز سیمینار ارتقای توانمندی های مسلکی کارمندان انکشافی وزارت معارف بر تربیه نسل جدید به روحیه ملی و اسلامی تاکید کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت معارف با نشر این خبر گفته است

سمیناری به هدف ارتقای فعالیت های مسلکی کارمندان انکشافی وزارت معارف با حضور مولوی حبیب الله آغا سرپرست و شماری دیگری از مقام های آن وزارت   برگزار شد.

در این سمینار  سرپرست وزارت معارف، اظهار امید واری نمود که شاملین سیمینار بتوانند از داشته های علمی سیمینار استفاده بهینه نموده تا باعث پیشرفت های آینده شان گردد.

معین منابع و اداره وزارت معارف در این سیمینار گفت:استخدام کارمندان را مربوط به درجه علمی و قابلیت های کاری آنها دانسته، تصریح کرد: تمام کارمندان وزارت معارف باید به وظایف و مسوولیت های خود متعهد بوده و این را باید منحیث یک امتحان الهی قبول کنند.

مفتی شفیع الله منصور رئیس تعقیب اسناد، احکام و فرامین وزارت معارف کارمندان را به اطاعت از اوامر آمران و انجام صادقانه وظیفه تشویق و ترغیب نمود.

رئیس منابع و اداره وزارت مالیه در سخنانش به هماهنگی ملت و دولت تاکید کرده افزود: در شرایط کنونی باید تمام تبلیغات دشمن علیه نظام را خنثی نموده و در مقرری های جدید اشخاص مناسب را مد نظر داشته باشیم.

مشاور وزارت آب و برق. که در این سیمینار شرکت کرده است بر آموزش علوم دینی و عصری تاکید کرده گفت: یگانه راه پیشرفت کشور و رفاه مردم را گسترش روندتعلیم در کشور است.