سرپرست وزارت صنعت و تجارت با تجار و سرمایه‌گذاران ولایت هرات دیدار کرد

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اعضای محترم اتاق تجارت و سرمایه‌گذارای ولایت هرات دیدار نمود. در این دیدار تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت هرات ضمن خوش‌آمدید به محترم الحاج عزیزی و تیم همراه به ولایت هرات، مشکلات و چالش‌های سرراه کار و بار شان را شریک نموده و خواستار رسیدگی به […]

محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اعضای محترم اتاق تجارت و سرمایه‌گذارای ولایت هرات دیدار نمود.
در این دیدار تاجران و سرمایه‌گذاران ولایت هرات ضمن خوش‌آمدید به محترم الحاج عزیزی و تیم همراه به ولایت هرات، مشکلات و چالش‌های سرراه کار و بار شان را شریک نموده و خواستار رسیدگی به مشکلات شان شدند.
محترم الحاج عزیزی با تأکید به این که تاجران و سرمایه‌گذاران باید تمام جوانب را در نظر داشته باشند و تنها به منافع شخصی شان نپردازند، گفت: مشکلات نسبت به سال قبل کاهش یافته و ما در تلاش استیم که ان‌شاالله مشکلات و چالش‌های تاجران، سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران حل گردد.
در اخیر آقای الحاج عزیزی از تاجران و سرمایه‌گذاران خواست که مشکلات شان را کتباً به این وزارت شریک سازند.