زیر دریایی هندوستان مجبور به عقب نشینی از آبهای پاکستان شد

تلاش زیر دریایی هند برای ورود به آب‌های پاکستان خنثی شد. بعد از افزایش درگیری‌ها در مرز هندوستان و پاکستان، یک زیردریایی هندی سعی کرد به آب‌های پاکستان وارد شود اما نظامیان دریایی پاکستان این زیردریایی را شناخته و مجبور به عقب‌نشینی کرد. براساس اظهارات نظامیان دریایی پاکستان زیردریایی هند تلاش کرد عبور از مرز […]

تلاش زیر دریایی هند برای ورود به آب‌های پاکستان خنثی شد. بعد از افزایش درگیری‌ها در مرز هندوستان و پاکستان، یک زیردریایی هندی سعی کرد به آب‌های پاکستان وارد شود اما نظامیان دریایی پاکستان این زیردریایی را شناخته و مجبور به عقب‌نشینی کرد.

براساس اظهارات نظامیان دریایی پاکستان زیردریایی هند تلاش کرد عبور از مرز آبی مشترک را مخفی نگاه دارد اما بعد از اینکه با واکنش نیروی دریایی این کشور مواجه شد به مکان قبلی خود بازگشت.

به گزارش خبرگزاری پاکستانی دان، قومندان نظامیان دریایی” تسنیم” در اینباره گفت: زیردریایی هند در عمق زیادی حرکت می‌کرد اما برای شارژ باتری یا نقص فنی مجبور شد به سطح آب بیاید.

وی افزود قومندانان زیر دریایی هندوستان به خوبی متوجه شده بودند که ممکن است شناسایی شوند به همین علت سعی داشتند بعد از انجام یک عملیات شناسایی به سرعت از آبهای پاکستان خارج شوند.

قومندان” تسنیم” در سال ۱۹۷۱ موفق شده بود زیردریایی هندوستان را شناسایی و تخریب کند و تجربه زیادی در جنگ‌های دریایی دارد.

حبیب‌الله هلال