زیر دریایی هندوستان مجبور به عقب نشینی از آبهای پاکستان شد

تلاش زير دريايي هند براي ورود به آب‌هاي پاکستان خنثي شد. بعد از افزايش درگيري‌ها در مرز هندوستان و پاکستان، يک زيردريايي هندي سعي کرد به آب‌هاي پاکستان وارد شود اما نظامیان دريايي پاکستان اين زيردريايي را شناخته و مجبور به عقب‌نشيني کرد. براساس اظهارات نظامیان دريايي پاکستان زيردريايي هند تلاش کرد عبور از مرز […]

تلاش زير دريايي هند براي ورود به آب‌هاي پاکستان خنثي شد. بعد از افزايش درگيري‌ها در مرز هندوستان و پاکستان، يک زيردريايي هندي سعي کرد به آب‌هاي پاکستان وارد شود اما نظامیان دريايي پاکستان اين زيردريايي را شناخته و مجبور به عقب‌نشيني کرد.

براساس اظهارات نظامیان دريايي پاکستان زيردريايي هند تلاش کرد عبور از مرز آبي مشترک را مخفي نگاه دارد اما بعد از اينکه با واکنش نيروي دريايي اين کشور مواجه شد به مکان قبلي خود بازگشت.

به گزارش خبرگزاری پاکستانی دان، قومندان نظامیان دریایی” تسنيم” در اينباره گفت: زيردريايي هند در عمق زيادي حرکت مي‌کرد اما براي شارژ باتري يا نقص فني مجبور شد به سطح آب بيايد.

وي افزود قومندانان زير دريايي هندوستان به خوبي متوجه شده بودند که ممکن است شناسايي شوند به همين علت سعي داشتند بعد از انجام يک عمليات شناسايي به سرعت از آبهاي پاکستان خارج شوند.

قومندان” تسنيم” در سال ۱۹۷۱ موفق شده بود زيردريايي هندوستان را شناسایی و تخریب کند و تجربه زيادي در جنگ‌هاي دريايي دارد.

حبیب‌الله هلال