گزارش کاری کمیته‌های مختلف کمیسیون انتقال مهاجرین در ۲۴ ساعت گذشته

راپور کاری روزانه کمیته ها   روز: جمعه تورخم (خط فرضی دیورند) کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در خط فرضی دیورند، تورخم (۲۱۷) خانواده که شامل (۱۴۴۹) تن بودند، ثبت و بایومتریک شدند.   کمیته خدمات و امور صحی: کار جنراتو برق در کمپ تورخم تکمیل گردید و برای دفاتر کمیته ها و صدها […]

راپور کاری روزانه کمیته ها

 

روز: جمعه

تورخم (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند، تورخم (۲۱۷) خانواده که شامل (۱۴۴۹) تن بودند، ثبت و بایومتریک شدند.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

کار جنراتو برق در کمپ تورخم تکمیل گردید و برای دفاتر کمیته ها و صدها مهاجر برق مهیا شد.

در چوکات کمیته خدمات امروز مسئولین مخابرات و تکنالوژی (۲۱۱۷) عدد سیمکارت به مهاجرین بازگشته توزیع نمودند و از جریان ثبت اداره اترا نظارت صورت گرفت.

 

امروز در کمپ عمری در تورخم به (۳۹۰۰) تن از مهاجرین بازگشته مواد خوراکی و غیر خوارکی توزیع شد.

در خط فرضی دیورند در منطقه تورخم برای مهاجرین بازگشته انتظارگاه به طول (۵۰) متر و عرض (۱۰) متر کار ایجاد سایه بان ادامه دارد.

 

کمیته خدمات و امور صحی و کمیته اسکان موقت با نمایندگان مؤسسه خیریه عزیزی ملاقات و در مورد مشکلات مهاجرین صحبت نمودند.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

امروز به تعداد (۲۳۷) خانواده که شامل (۱۲۹۳) تن می گردید توسط موترهای مختلف النوع از خط فرضی دیورند به ولسوالی ها و قریه هایشان انتقال گردید.

 

کمیته مساجد و آموزش:

از سوی کمیته مساجد و آموزش در کمپ عمری مربوط تورخم یک باب مسجد بنام ابوهریره (رض) برای مهاجرین افتتاح و از سوی مسؤولین سخنرانی های ارزشمند ایراد گردید.

 

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:

امروز از سوی کمیته اطلاعات و آگاهی عامه به هدف تشویق و آمادگی ذهنی مهاجرین بازگشته در خط فرضی دیورند یک بینر (۲۵۰) متره در منطقه تورخم که مزین به شعارهای خوب بود، نصب گردید. هزار ورق شعارهای نوشته شده چاپ و نشر گردید. ۱۲ عدد بیلبوردهای معلوماتی برای نصب آماده شده اند.

 

تیم سیار کمیته آگاهی عامه مشکلات مهاجرین را به کمیته های کاری می رساند و سپارشات کمیته ها را به مهاجرین می رساند.

یک تیم مؤظف کاری برای اطفال گم شده تا اکنون (۶۰۰) طفل گم شده را بازیافت و به خانواده هایشان بازگشتانده اند و اسناد، پول نقد، موبایل و دیگر اموال گمشده را به مالکان اصلی آن تسلیم کرده اند.

 

یک تیم سه نفره آگاهی عامه، ترتیب و فعالیت کمیته های کاری را برای مهاجرین تشریح می نماید.

 

با (۷۵) رسانه داخلی و خارجی در معلومات دهی و تهیه راپورهای مربوطه همکاری صورت گرفته است.

 

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند مربوط سپین بولدک به تعداد (۶۹۰) خانواده که (۳۹۷۰) تن بودند ثبت و راجستر شده و برای دریافت کمک ها به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

از ولسوالی سپین بولدک و قندهار (۴۷۲) خانواده که شمار آن به (۳۰۴۱) تن می رسید، با موترهای مختلف النوع به ولایات کابل، ارزگان، هلمند، فراه، قندهار، هرات ودیگر ولایات انتقال گردید و (۲۳۸۰۰۰) افغانی کرایه نیز برایشان داده شد.

 

کمیته اسکان موقت مهاجرین:

در لیسه ولسوالی سپین بولدک یک خیمه بزرگ نصب و برپا گردید و راه کمپ تخته پل نیز بازسازی گردید.

 

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی با (۷۱۰) خانواده بازگشته مهاجرین کمک صورت گرفته و به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی انجام شد.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

در کمپ های سپین بولدک، تخته پل و شور اندام برای (۱۴۰۶۰) تن مهاجرین غذای چاشت و شام توزیع گردید و برای (۵۵۰۰) تن مهاجرین خدمات صحی عرض شد.

 

 

پکتیــــــا (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در خط فرضی دیورند مربوط منطقه خرلڅی ولایت پکتیا، روند بازگشت مهاجرین افغان شروع و از سوی مسئولین و مردم برایشان خوش آمدید گفته شد.

امروز در خط فرضی دیورند مربوط خرلڅی مربوط ولسوالی پتان ولایت پکتیا (۴۴) خانواده که شمار اعضای آن به (۳۱۷) تن می رسید، ثبت گردیدند.

از سوی ریاست مهاجرین پکتیا برای ۳۰۰ خانواده خوراک توزیع گردید.

 

پکتیکا (خط فرضی دیورند)

کمیته اسکان موقت مهاجرین:

در منطقه انگور اده خط فرضی دیورند (۳۰۰۰) لیتر آب آشامیدنی در تانکر برای مهاجرین آماده شد.

برق برای دفاتر کمیته ها در منطقه انگور اده آماده گردید.

(۵) باب خیمه و (۴) تشناب برای مهاجرین در منطقه قمرالدین خط فرضی دیورند نصب گردید.

 

 

هلمنـــــد (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در خط فرضی دیورند منطقه بهرامچه مربوط ولایت هلمند (۱۲) خانواده که شامل (۸۱) تن بودند، ثبت گردیدند و برای هر خانواده مبلغ ده ده هزار افغانی مساعدت صورت گرفت.

 

قابل یادآوری است که در ۲۶ روز گذشته (۳۴) خانواده که شامل (۳۵۳) تن می شوند، از طریق بهرامچه به کشور بازگشته اند.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

در بهرامچه و دوراهی لشکرگاه-قندهار کمپ های موقت ایجاد گردیده و هر نوع آمادگی برای پذیرش و بازگشت مهاجرین گرفته شده است.

 

 

نیمــــــروز

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز (۱۸) خانواده، شامل (۸۸) تن ثبت گردیدند و (۱۴) خانواده که شامل (۵۲) تن بودند در کمپ موقت اسکان داده شدند. خانواده های بازگشته به مؤسسه آی او ایم معرفی شده و کمک های نقدی و غیر نقدی صورت گرفت. ۲ خانواده به خواست و رضایت خود بازگشته اند.

البته به تعداد (۱۵۸۶) تن افراد مجرد نیز ثبت شده اند که (۱۱۸۵) تن بصورت اجباری اخراج شده و (۴۰۱) تن به خواست خودشان بازگشته اند.

 

کمیته اسکان مؤقت مهاجرین:

• ساحه داک و پوهنتون نیمروز برای اسکان مؤقت مهاجرین بازگشته آماده و خیمه ها در آنجا برپا شده است.

 

هـــــــــرات

کمیته اسکان مؤقت مهاجرین:

برای اسکان مؤقت خانواده ها، اتاق ها در شهرک سعادت تمیز و فرش گردیده است.

 

کابل ـ مرکز

کمیته اسکان مؤقت مهاجرین:

کمیته اسکان مؤقت در شهر کابل برای بازگشته ها در ترمینال پایتخت منطقه سرای شمالی (۵۰) باب خیمه، (۳۰) باب تشناب، (۲۰۰۰) تخت کمپل، چهار تانکر (۳۰۰۰) لیتره آب، (۵۰) فرش پلاستیکی و (۲۰۰) کوزه آب آشامیدنی اماده نموده است.

 

دارالانشاء کمیسیون علای رسیدگی به مشکلات مهاجرین بازگشته