کمک جاپان به آسیب دیده های زلزله اخیر، به هلال احمر افغانی تسلیم داده شد

کمک  جاپان به آسیب دیده های زلزله  اخیر  از سوی سفیر آنکشور در کابل  به  معاون سکرتر جنرال هلال احمر افغانی، در میدان هوایی بین المللی  کابل تسلیم داده شد هلال احمر افغانی با نشر این خبر گفته است  این مواد شامل:  ۲۹۴۰ تخته کمپل، ۱۴۸۰ توشک بادی، ۲۵۰ بوشکه آب، ۲۱۰ باب خیمه، ۲۱ تخته فرش پلاستیکی و ۵ ماشین تصفیه کننده آب، می باشد  که  […]

کمک  جاپان به آسیب دیده های زلزله  اخیر  از سوی سفیر آنکشور در کابل  به  معاون سکرتر جنرال هلال احمر افغانی، در میدان هوایی بین المللی  کابل تسلیم داده شد

هلال احمر افغانی با نشر این خبر گفته است  این مواد شامل:  ۲۹۴۰ تخته کمپل، ۱۴۸۰ توشک بادی، ۲۵۰ بوشکه آب، ۲۱۰ باب خیمه، ۲۱ تخته فرش پلاستیکی و ۵ ماشین تصفیه کننده آب، می باشد  که  به منظور کمک به زلزله زدگان ولایت هرات، اختصاص یافته است.

مولوی عبداللطیف ثابت، معاون سکرتر جنرال هلال احمر افغانی هنگام تسلیم گیری این مواد گفت،  مواد  مساعدت شده  به زودترین فرصت به آسیب دیده گان توزیع خواهد شد.