کارت مصئونیت به شماری از شخصیت ها توزیع گردید

کارت های مصئونیت به شماری از جنرالان نظامی و تاجران که در داخل کشور باقی مانده اند، از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و برگشت آنان به کشور، توزیع گردید. مولوی ذاکر رئیس دارالانشای کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء در جلسه که به مناسبت توزیع […]

کارت های مصئونیت به شماری از جنرالان نظامی و تاجران که در داخل کشور باقی مانده اند، از سوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و برگشت آنان به کشور، توزیع گردید.

مولوی ذاکر رئیس دارالانشای کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء در جلسه که به مناسبت توزیع کارت های مصئونیت به مسئولین و مقامات بلندرتبه اداره قبلی برگزار شده بود، گفت که تحولات سیاسی در نظام ها معمول می باشد، اما تفاوت آن در افغانستان این است که بر اساس فرمان عالیقدر امیرالمومنین برای مسئولین اداره قبلی عفو اعلان گردیده است.

به گفته مولوی ذاکر، کمیسیون تماس با شخصیت های افغان و برگشت آنان به کشور، به تمام کسانی که دوباره به وطن بر می گردند و یا هم زندگی مسالمت آمیز را در افغانستان سپری می نمایند، تلاش می کند برای آنان سهولت ها را فراهم سازد تا از نگاه امنیتی نگرانی نداشته باشند.

شماری از شخصیت های اداره قبلی که کارت های مصئونیت را دریافت کردند، از امارت اسلامی تشکر نموده که آغوش خو را به روی آنان باز کرده و برای مصئونیت آنها تلاش می نماید.

آنان حمایت شان را از امارت اسلامی اعلان کرده، افزودند که بخاطر بقا و دوام این نظام آماده هستند تا مشوره های شان را با مسئولین شریک کنند.