وزیر کار و امور اجتماعی در رأس یک هیأت به قطر سفر کرد

ملا عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی در رأس یک هیأت به دعوت رسمی دولت شاهی ‎قطر به این کشور سفر کرد. وزارت کار امور اجتماعی می‌گوید، قرار است در این سفر ملا عبدالمنان عمری، با وزیر کار و دیگر مقامات بلندپایه کشور قطر در مورد مشکلات کارگران ‎افغان مقیم آن کشور و انتقال […]

ملا عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی در رأس یک هیأت به دعوت رسمی دولت شاهی ‎قطر به این کشور سفر کرد.

وزارت کار امور اجتماعی می‌گوید، قرار است در این سفر ملا عبدالمنان عمری، با وزیر کار و دیگر مقامات بلندپایه کشور قطر در مورد مشکلات کارگران ‎افغان مقیم آن کشور و انتقال قانونی کارگران ماهر و نیمه‌ماهر افغان به قطر، گفت‌وگو کند.