سیاست

وزیر دفاع ا.ا.ا با وزیر دفاع قطر دیدار کرد

وزیردفاع کشور، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد ضمن سفر خود به کشور قطر با نائب امیر قطر الشیخ عبدالله بن حمد آل ثانی، وزیر دفاع قطر و رئیس ارکان وزارت دفاع آن کشور در حالی ملاقات نمود که تعداد از وزرای دفاع کشورهای دیگر نیز حضور داشتند.

وزیردفاع کشور، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد ضمن سفر خود به کشور قطر با نائب امیر قطر الشیخ عبدالله بن حمد آل ثانی، وزیر دفاع قطر و رئیس ارکان وزارت دفاع آن کشور در حالی ملاقات نمود که تعداد از وزرای دفاع کشورهای دیگر نیز حضور داشتند.