هیئتی به ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء به ایران سفر کرد

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در رأس یک هیئت بلند رتبۀ امارتی بنا بر دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۱۳ام عقرب کابل را به قصد تهران ترک گفت. در این سفر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و هیئت همراه شان پیرامون مناسبات دوجانبه، تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، زیربنا ها، خط آهن، […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در رأس یک هیئت بلند رتبۀ امارتی بنا بر دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۱۳ام عقرب کابل را به قصد تهران ترک گفت.

در این سفر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و هیئت همراه شان پیرامون مناسبات دوجانبه، تجارت، ترانزیت، ترانسپورت، زیربنا ها، خط آهن، اتصال منطقه‌ای، افزایش تجارت از طریق بندر چابهار، توسعه سهم افغانستان در بندر چابهار و انکشاف همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفتگو می نمایند.

همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین سفر خود دولت ایران و سکتور خصوصی آن کشور را به سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معادن، ترانسپورت و صنعت تشویق خواهد کرد.