نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، خواستار باز شدن گذرگاه تورخم شده است

مولوی سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است: بسته بودن دروازه تورخم به زیان هردو کشور است و حکومت پاکستان باید هرچه زود‌تر آن را باز کند. دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، با نشر خبرنامه‌ی گفته است: مولوی احمد سردار شکیب در دیدار با آصف درانی، نماینده‌ی ویژه پاکستان برای افغانستان […]

مولوی سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان در اسلام‌آباد گفته است: بسته بودن دروازه تورخم به زیان هردو کشور است و حکومت پاکستان باید هرچه زود‌تر آن را باز کند.

دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، با نشر خبرنامه‌ی گفته است: مولوی احمد سردار شکیب در دیدار با آصف درانی، نماینده‌ی ویژه پاکستان برای افغانستان این موضوع را مطرح کرده است.

در خبرنامه آمده است: شکیب در این دیدار به گونه تفصیلی روی موضوعات مرتبط به دروازه تورخم و مشکلات مسافران، مریضان و تاجران گیرمانده در این دروازه صحبت کرده و گفته است: مسافران و تاجران گیرمانده دچار مشکلات اند.

آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بیان کرد: آنان نیز به این فکراند که با بسته بودن دروزاه تورخم مردم عام در دو طرف متضرر می‌شود، بنابراین از ادارات مربوطه خویش، خواستار بازشدن به زودی این دروازه شده است.