نشست همآهنگی به سطح رهبری میان امارت اسلامی افغانستان و دفاتر ملل متحد برگزار شد

وزیر امور خارجه طی سخنرانی‌اش گفت که پس از پایان جنگ در کشور، وقت آن رسیده که همه تلاش‌ها در راستای اعمار و پیشرفت کشور تمرکز یابند.

نشست همآهنگی به سطح رهبری میان امارت اسلامی افغانستان و دفاتر ملل متحد برگزار شد.

درین نشست از جانب امارت اسلامی، در کنار وزارت امور خارجه، مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان وزارت‌های احیا و انکشاف دهات؛ اقتصاد، مالیه؛ امور داخله؛ صحت عامه؛ مهاجرین و عودت¬کنندگان؛ زراعت، آبیاری و مالداری؛ آب و برق؛ صنعت و تجارت؛ اطلاعات و فرهنگ؛ وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی؛ شهدا و معلولین؛ ریاست انسجام امور شهرداری؛ شهرداری کابل و حفظ محیط زیست اشتراک نموده بودند. همچنا از جانب در کنار مسوولین کمک¬های بشردوستانه و انکشافی ملل متحد، نمایندگان بلندپایۀ دفاتر مختلف ملل متحد مقیم کابل به شمول OCHA، WFP، UNDP، UNICEF، UN Habitat، FAO، UNHCR، UNESCO، ILO، UNFPA، WHO، UNODC IRC، INTERSOS، NRC، ACBAR، DACAAR و ACF و سکتور خصوصی اشتراک نموده بودند.

درین نشست در مورد نیازمندی‌های مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و اولویت‌های امارت اسلامی افغانستان، کمک¬های انجام شده توسط ملل متحد طی یک سال گذشته و پلان‌های آیندۀ این سازمان و گسترش بیشتر تفاهم و همآهنگی میان دوطرف بحث صورت گرفت.

وزیر امور خارجه طی سخنرانی‌اش گفت که پس از پایان جنگ در کشور، وقت آن رسیده که همه تلاش‌ها در راستای اعمار و پیشرفت کشور تمرکز یابند. وی افزود که با آنکه امارت اسلامی افغانستان با همه توان تلاش می‌کند تا کشور دوباره به پا بایستد و در بخش بردوستانه و انکشافی به خودکفایی برسد، اما امکانات حکومت برای رسیدگی به اقتصاد ویران در نتیجۀ جنگ چهل‌ساله؛ صدها هزار بیوه، یتیم و معلول؛ ملیون‌ها مهاجر به کشورهای همسایه؛ نظام صحی متکی به کمک‌های خارجی؛ ملیون‌ها معتاد؛ بخش زیاد کشور مملو با ماین و مواد منفجرناشده و سایر اشکال جبران خساره و خشک‌سالی‌های پی‌هم؛ زلزله‌ها؛ سیلاب‌ها؛ تغییر اقلیم و سایر حوادث طبیعی کافی نیست و نیاز به کمک‌های بین‌المللی در کوتاه مدت همچنان باقی است.

 

آقای متقی گفت که برای استفادۀ اعظمی از کمک‌های بین‌المللی نیاز است تا نوعیت و شکل توذیع آن طبق نیازمندی و اولویت‌های مردم افغانستان عیار شود.

 

آقای اندریکا رتواتی، مسوول بخش بشردوستانه و انکشافی ملل متحد و معاون یوناما علاوه بر بررسی اجمالی فعالیت‌های ملل متحد، گفت که ملل متحد کار می‌کند تا نوعیت کمک‌ها را از بشردوستانه به انکشافی تبدیل نموده و ساحاتی را تشخیص کند که کمک‌های ملل متحد بر آن تمرکز خواهد کرد.

در جریان نشست، نمایندگان امارت اسلامی افغانستان و دفاتر ملل متحد در مورد اشتراک اولویت‌ها و تقویت همآهنگی صحبت نمودند.

در پایان نشست، روی رسیدگی عاجل به حوادث طبیعی، به‌ویژه آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در کشور؛ حفظ و افزایش روحیۀ موجود همکاری و همآهنگی ، حرکت از کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های انکشافی و ایجاد مکانیزم‌های تخنیکی برای بحث مفصل روی موضوعات توافق صورت گرفت.