مولوی عبدالسلام حنفی؛ فرصت های بوجود آمده بهترین زمان برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است

مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با سید کریم هاشمی تاجر ملی گفت:  امارت اسلامی از تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میخواهد٬ تا با استفاده از فرصت بوجود آمده در کشور سرمایه گذاری کنند در این دیدار  سید کریم هاشمی و از تامین امنیت سرتاسری و فراهم بودن زمینه خوب تجارت […]

مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با سید کریم هاشمی تاجر ملی گفت:  امارت اسلامی از تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میخواهد٬ تا با استفاده از فرصت بوجود آمده در کشور سرمایه گذاری کنند

در این دیدار  سید کریم هاشمی و از تامین امنیت سرتاسری و فراهم بودن زمینه خوب تجارت و سرمایه‌گزاری در کشور ابراز خرسندی کرد.

وی افزود: با استقرار امارت اسلامی در کشور تسهیلات لازم برای تاجران و سرمایه‌گذاران فراهم گردیده و این اقدام سبب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سوی افغانستان رجوع نمایند و زمینه های رشد اقتصادی کشور بیشتر شود.

سید کریم هاشمی همچنان راجع به برنامه‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری خویش در بخش‌های مختلف در کشور معلومات داد و از رهبری امارت اسلامی خواست که در عملی ساختن پروژه‌های اقتصادی که  او آن را برنامه ریزی کرده است کمک نمایند.

معاون اداری ریاست الوزرا  متعهد شد که امارت اسلامی در چوکات قانون از هر سرمایه گذاری حمایت میکند و در پی فراهم ساختن زمینه خوب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور می باشد.

همچنان مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا با حاجی خلیل ځدران یکتن از تاجران ملی کشور دیدار نمود.

حاجی خلیل ځدران گفت: امارت اسلامی امنیت تاجران و سرمایه‌گذاران و همچنان سرمایه‌های آنان را به بهترین شکل تأمین کرده و نیز سهولت‌های زیادی را برای آنان در نظر گرفته‌ که باعث می‌شود تاجران به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق شوند.

آنان به نقش ترانسپورت و انتقال اموال در امر تجارت اشاره کردند و از مسوولان امارت اسلامی  خواستند، در زمینۀ حمل و نقل اموال تجارتی و راه‌های مواصلاتی توجه ویژه نمایند و معاون اداری ریاست الوزرا متعهد به همکاری باآنان شد