مولوی امیرخان متقی اعتبارنامهٔ جنرال‌قونسل ترکمنستان برای ولایت هرات را پذیرفت

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در حالی که خواجه عوضوف، سفیر ترکمنستان نیز حضور داشت، اعتبارنامه باتیار یالوف، جنرال‌قونسل این کشور برای ولایت هرات را پذیرفت. آقای متقی روابط ۳۰ ساله افغانستان و ترکمنستان را مثبت ارزیابی کرده آمادگی امارت اسلامی را برای آغاز کار عملی پروژه‌های نیمه‌کاره دوجانبه میان دو کشور از […]

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در حالی که خواجه عوضوف، سفیر ترکمنستان نیز حضور داشت، اعتبارنامه باتیار یالوف، جنرال‌قونسل این کشور برای ولایت هرات را پذیرفت. آقای متقی روابط ۳۰ ساله افغانستان و ترکمنستان را مثبت ارزیابی کرده آمادگی امارت اسلامی را برای آغاز کار عملی پروژه‌های نیمه‌کاره دوجانبه میان دو کشور از جمله پروژه‌های تاپی و تاپ، ابراز کرد.