معاون وزیر خارجه قطر در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی: کشورش خواهان تقویت روابط دوجانبه بانکی با افغانستان است

مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار از کشور قطر خواسته است تا در بخش‌های استخراج معادن، صحت، زراعت، انرژی و ترانسپورت در افغانستان سرمایه‌گذاری و نیز در زمینه‌‌های تعلیم و تربیه و اختصاص بورسیه‌های تحصیلی برای جوانان افغان، همکاری کند.

معاون وزیر خارجه قطر در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی: کشورش خواهان تقویت روابط دوجانبه بانکی با افغانستان است

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزیر خارجه قطر در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا؛ از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده و افزوده است، قطر خواهان تقویت و گسترش روابط دوجانبه در بخش‌های مختلف به‌ویژه امور بانکی با افغانستان است.

از سوی هم، مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار از کشور قطر خواسته است تا در بخش‌های استخراج معادن، صحت، زراعت، انرژی و ترانسپورت در افغانستان سرمایه‌گذاری و نیز در زمینه‌‌های تعلیم و تربیه و اختصاص بورسیه‌های تحصیلی برای جوانان افغان، همکاری کند.