معاون اقتصادی ریاست الوزرا با شماری از مسئولین ایرانی دیدار و گفتگو کرد

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین بازدید از بندر چابهار در یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی والی بلوجستان، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، حجت الله عبدالملکی مسؤل تجارتی مناطق آزاد ایران، قاسم عسکری مسؤل بندر چابهار و شماری دیگر از مسؤلین ایرانی دیدار و گفتگو کرد. در […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء حین بازدید از بندر چابهار در یک نشست ویژه با حسین مدرس خیابانی والی بلوجستان، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان، حجت الله عبدالملکی مسؤل تجارتی مناطق آزاد ایران، قاسم عسکری مسؤل بندر چابهار و شماری دیگر از مسؤلین ایرانی دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست محترم ملا صاحب از طرف ایرانی خواست تا برای مدت طولانی در بندر چابهار زمین با قیمت مناسب برای افغانستان اختصاص دهد تا تسهیلات لازم برای افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر به وجود آید و برای افغانستان تسهیلات برای استفاده از این بندر فراهم شود. تا از طریق بندر چابهار تا سطح ترانزیتی افغانستان افزایش به عمل آید. طرف ایرانی به محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت که افغانستان می تواند، سر از فردا از بندر چابهار برای صادرات، واردات و ترانزیت استفاده کند. به گفته مسؤولین ایرانی، ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد.

در پایان این نشست جهت دسترسی کامل افغانستان به بندر چابهار و در حصه به وجود آمدن هرگونه سهولت ها و همکاری از سوی ایران در این بخش توافق صورت گرفت.