معاون اقتصادی ریاست الوزرا از بندر چابهار دیدن کرد

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سفر خود به جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هجدهم عقرب از بندر چابهار بازدید کرد. محترم ملا صاحب در این سفر با مسؤلین بندر چابهار دیدار و بر افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر تاکید کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از طرف […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سفر خود به جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هجدهم عقرب از بندر چابهار بازدید کرد.

محترم ملا صاحب در این سفر با مسؤلین بندر چابهار دیدار و بر افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر تاکید کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از طرف ایرانی خواست تا در حصه دسترسی افغانستان به بندر چابهار تسهیلات را فراهم سازد. تا افغانستان از این طریق بتواند صادرات خود را به بازار های جهانی برساند. طرف ایرانی در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای افغانستان در بندر چابهار و همچنان افزایش تجارت افغانستان از طریق این بندر به محترم ملا صاحب اطمینان داد و افزود که تیم های تخنیکی دو کشور در این مورد مشترکاً کار خواهند نمود. در صورت اتصال به بندر چابهار، افغانستان علاوه بر هند و چین به بازارهای اروپا و شرق میانه دسترسی پیدا می کند و از این طریق روابط افغانستان با جهان تقویت و نزدیک می شود. این بندر برای کشور های آسیای مرکزی و به ویژه افغانستان که کشوری محاط به خشکه است، ارزش اقتصادی خاصی دارد. بندر چابهار برای افغانستان ده ها کیلومتر از بندر عباس و صدها کیلو متر از بندر کراچی کوتاه تر است که مصرف و زمان صادرات را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می دهد. بندر چابهار در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک ساخته شده است که از طریق آن افغانستان می تواند شرکای تجارتی و ترانزیتی جدیدی پیدا کند و در زمان و مصرف کمتر با بازار های تجارت بین المللی وصل گردد.