معاون اقتصادی ریاست الوزراء با وزیر امور داخله ایران دیدار نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان حین سفر رسمی خویش به ایران با احمد وحیدی وزیر امور داخله آن کشور دیدار نمود. این دیدار که در مقر وزارت داخله آن کشور انجام شد با محترم ملا عبدالغنی برادر آخند، تعدادی از وزراء و نماینده گان ذیصلاح امارت اسلامی نیز […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان حین سفر رسمی خویش به ایران با احمد وحیدی وزیر امور داخله آن کشور دیدار نمود.

این دیدار که در مقر وزارت داخله آن کشور انجام شد با محترم ملا عبدالغنی برادر آخند، تعدادی از وزراء و نماینده گان ذیصلاح امارت اسلامی نیز اشتراک داشتند. در آغاز این نشست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء ضمن تشکر از همکاری های دولت ایران، گفت که دولت ایران همواره از افغان ها در شرایط سخت حمایت کرده و همین اکنون نیز میزبان میلیون ها مهاجر افغان است. همچنان محترم ملا صاحب در ادامه سخنان خود گفت که امروز فرصت خوبی مساعد گردیده است تا دو کشور دوست و همسایه در زمینه های اقتصادی و امنیتی به همکاری های خود ادامه دهند زیرا افغانستان با ثبات و توسعه یافته به نفع منطقه و جهان است. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این دیدار از جانب ایرانی خواست تا زندانیان افغان متهم به جرایم سبک در این کشور را از بند رها و متباقی را به حکومت افغانستان بسپارد. این زندانیان بقیه دوران حبس خود را در زندان های افغانستان سپری نماید. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند در ادامه سخنان خود افزود که امارت اسلامی در تلاش است تا وضعیت اقتصادی افغانستان را بهبود بخشد تا افغان ها بتوانند در کشور خود زنده‌گی آبرومندانه داشته باشند و بتوانند در کشور خود به هموطنان خود خدمت کنند. محترم ملا صاحب در این دیدار، مبارز علیۀ مواد مخدر را اولویت امارت اسلامی افغانستان دانست و افزود که در حال حاضر کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر تقرب نموده است. در این دیدار محترم احمد وحیدی وزیر امور داخله ایران ضمن خوش آمدید گفتن به هیئت افغانی، افزود که امروز بهترین فرصت برای ایران و افغانستان فراهم گردیده تا از فرصت های به وجود آمده در زمینه های اقتصادی، تجارتی و سایر بخش ها به وجه احسن استفاده نمایند به گفته وی، ایران برای افزایش صادرات افغانستان، ترانزیت محصولات افغانستان را از خاک خود در اولویت قرار می دهد، تا در صادرات افغانستان افزایش به عمل آید. همچنان محترم وحیدی ایران را یک مارکیت نزدیک و خوب برای محصولات افغانی خوانده و افزود که جانب افغان برای بازاریابی، محصولات خود را به کشور ایران صادر نماید تا در ایران به فروش برسد و فرصت های خوبی برای آن فراهم شود. محترم وحیدی وزیر امور داخله ایران نیز موجودیت پناهنده‌گان افغان در ایران را یک فرصت خوبی کاری برای ایران دانست و افزود که برای انسجام بهتر پناهجویان افغان و رسیده‌گی به مشکلات آنها لازم است توسط هر دو کشور کمیته مشترکی تشکیل شود.

محترم وحیدی در ادامه سخنان خود گفت، تقویت سرحدات، بازار مشترک دو کشور، مبارزه با مواد مخدر، تقویت پوسته های سرحدی، توسعه تجارت و ترانزیت و بهبود زنده‌گی مردم هر دو کشور در مناطق سرحدی در اولویت کاری ایران قرار دارد و تاکید بر آن است که برای ایجاد تسهیلات در این مناطق تلاش مستمر و مؤثر داشته باشد. در این دیدار همچنان در مورد احداث خط آهن چابهار به نیمروز، هلمند و قندهار، فرصت مناسب برای تحصیل محصلین افغان، اتصال ایران به چین از طریق افغانستان و اتصال ازبیکستان به واسطه ایران از مسیر افغانستان به دریای عمان از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ایرانی بر برقراری ارتباط با چین از طریق افغانستان تاکید کرد و این اقدام را به نفع هر دو کشور خواند. محترم ملا صاحب همچنان به اهمیت دادن به این موضوع و تسریع در کار اطمینان داد.