معاون اقتصادی ریاست الوزراء با رییس شورای عالی امنیت ملی کشور ایران ملاقات نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء هنگام سفر خویش به جمهوری اسلامی ایران با محترم علی اکبر احمدیان رییس شورای عالی امنیت ملی آن کشور ملاقات نمود. در این دیدار طرفین علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی پیرامون هماهنگی بهتر در سرحد میان دو کشور، مدیریت آب، ترانزیت و افزایش صادرات و […]

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء هنگام سفر خویش به جمهوری اسلامی ایران با محترم علی اکبر احمدیان رییس شورای عالی امنیت ملی آن کشور ملاقات نمود.
در این دیدار طرفین علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی پیرامون هماهنگی بهتر در سرحد میان دو کشور، مدیریت آب، ترانزیت و افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق ایران بحث و گفتگو نمودند.
محترم ملا عبدالغنی برادر آخند حین این دیدار با اشاره به مناسبات افغانستان و ایران گفت که افغانستان و ایران همیشه در بخش های امنیتی، سیاسی و اقتصادی روابط خوب داشته که در جریان مدت دو سال گذشته جهت تقویت و انکشاف این روابط مشترکاً سعی و تلاش بیشتری صورت گرفته و این تلاش ها هنوز هم ادامه دارد.
به گفته محترم ملا صاحب، افغانستان و ایران با در نظرداشت موقعیت استراتژیک خود، دو شریک خوب اقتصادی شده می توانند و نیاز است که به منظور بدست آوردن این هدف همکاری های دو جانبه افزایش یابد و تیم های تخنیکی دو کشور مشترکاً با هم کار نمایند.
همچنان محترم ملا صاحب از جمهوری اسلامی ایران در حصۀ میزبانی مهاجرین افغان در آن کشور ابراز تشکر نموده گفت:” ایران در مورد مهاجرین اسلامیت، بشریت، همسایه‌گی و حقوق و نورم ها را می داند.”
محترم احمدیان رییس شورای عالی امنیت ملی ایران حین سخنان خویش به افزایش همکاری های مشترک در عرصه های مختلف میان دو کشور تاکید ورزیده و به محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مورد رسیده‌گی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران و برخورد نیک به آنها اطمینان داد.
محترم احمدیان در اشاره به مسایل ترانزیت گفت:” ایران و افغانستان در پروژه‌ای یک کمربند و یک راه چین نقش مهم دارند، که چین را از طریق مسیر افغانستان به ایران، عراق، سوریه و بحیره مدیترانه و اروپا وصل می نماید.”
در پایان نشست تاکید شد که هر دو کشور باید از فرصت های به وجود آمده به وجه احسن استفاده نمایند و به کسی اجازه ندهند که به مناسبات ایران و افغانستان صدمه برساند.