معاون اقتصادی رئیس الوزراء: نشست سوم دوحه بدون اشتراک نمایندگان امارت اسلامی بی نتیجه است

از سوی هم، ملا عبدالغنی برادر آخوند در این دیدار گفته است، امارت اسلامی خواستار روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با همه کشورها است و با اتخاذ این سیاست به تعامل دوجانبه رو آورده است.

معاون اقتصادی رئیس الوزراء: نشست سوم دوحه بدون اشتراک نمایندگان امارت اسلامی بی نتیجه است

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزیر امور خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رییس‌الوزرا گفته است، قطر باورمند است که نشست سوم دوحه با اشتراک نمایندگان امارت اسلامی، به نتیجه مطلوب می‌رسد.

محمد بن عبدالعزیز الخلیفی افزوده است، برگزاری چنین نشست‌ها بدون اشتراک نمایندگان امارت اسلامی بی‌نتیجه است و موضع خود را در این زمینه به سازمان ملل بیان کرده است.

معاون وزیر امور خارجه قطر همچنان گفته است که آنان با خطوط هوایی بین‌المللی قطر از نزدیک کار می‌کنند تا طبق یک میکانیزم منظم، پروازها به افغانستان آغاز و روابط تجارتی میان دو کشور بیش‌ از پیش گسترش یابد.

از سوی هم، ملا عبدالغنی برادر آخوند در این دیدار گفته است، امارت اسلامی خواستار روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با همه کشورها است و با اتخاذ این سیاست به تعامل دوجانبه رو آورده است.

معاون اقتصادی رییس‌الوزراء تأکید کرده است که باید به موقف امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی احترام گذاشته شود.