مخالفت کمیساری عالی سازمان ملل با تصمیم پاکستان دربارهٔ مهاجرین

‌کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان مخالفت خود را با طرح پاکستان که گفته است مهاجرین  بدون سند تا یکماه دیگر از آنکشور اخراج خواهند شد ابراز داشته و هشدار داده است هیچ مهاجری از هیچ کشوری با جبر اخراج شده نمی تواند. این هشدار درست زمانی صادر شد که سر فراز خان بوکتی […]

‌کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان مخالفت خود را با طرح پاکستان که گفته است مهاجرین  بدون سند تا یکماه دیگر از آنکشور اخراج خواهند شد ابراز داشته و هشدار داده است هیچ مهاجری از هیچ کشوری با جبر اخراج شده نمی تواند.

این هشدار درست زمانی صادر شد که سر فراز خان بوکتی سرپرست وزیر داخله پاکستان از طرح سخن گفت که به موجب آن و به گفته او  مهاجران  غیر قانونی‹ بدون سند› تا یکماه دیگر از پاکستان اخراج خواهند شد.

بوکتی خود به مهاجران فاقد اسناد هشدار داده است که تا یکماه خاک اینکشور را ترک کنند، بیشتر مهاجران ساکن در پاکستان افغان اند.

در پی اعلام ضرب‌الاجل دولت پاکستان برای مهاجران افغان به منظور خروج از این کشور، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مخالفت خود را با این طرح دولت پاکستان ابراز کرده است.

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در پاکستان می‌گوید که هیچ مهاجری نباید با زور و خشونت از کشوری اخراج شود، بلکه این روند باید با رضایت او صورت بگیرد.