طیاره‌ای حامل کمک‌های بشردوستانه چین به زلزله‌زده‌گان هرات رسید

طیاره‌ای حامل کمک‌های بشردوستانه چین به ارزش ۳۰ میلیون ین روز گذشته به زلزله‌زده‌گان هرات رسید. این کمک‌ها شامل؛ خیمه، کمپل، مواد طبی، لوازم بهداشتی و مواد خوراکی می‌باشد. گفتنی است که در روزهای نخست رویداد هرات، چین ۲۰۰ هزار دالر به زلزله‌زده‌گان کمک کرده بود. در عین حال، شماری از باشندگان چین مقیم افغانستان […]

طیاره‌ای حامل کمک‌های بشردوستانه چین به ارزش ۳۰ میلیون ین روز گذشته به زلزله‌زده‌گان هرات رسید.
این کمک‌ها شامل؛ خیمه، کمپل، مواد طبی، لوازم بهداشتی و مواد خوراکی می‌باشد.
گفتنی است که در روزهای نخست رویداد هرات، چین ۲۰۰ هزار دالر به زلزله‌زده‌گان کمک کرده بود.
در عین حال، شماری از باشندگان چین مقیم افغانستان ۱۶ هزار دالر امریکایی را برای دست‌گیری زلزله‌زده‌گان هرات گردآوری و به دسترس آنان قرار دادند.