شارژدافیر ناروی از اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور های همسایه ابراز نگرانی کرد

شارژدافیر ناروی برای افغانستان در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه از اخراج  اجباری مهاجران افغان از کشور های همسایه ابراز نگرانی کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت، در خبرنامه‌‌یی نوشته است که پال کلومن بکر، شارژدافیر ناروی در افغانستان طی  دیدار با عباس ستانکزی  معین سیاسی وزارت خارجه ضمن ابراز همدردی با قربانیان زلزله اخیر […]

شارژدافیر ناروی برای افغانستان در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه از اخراج  اجباری مهاجران افغان از کشور های همسایه ابراز نگرانی کرد.

دفتر مطبوعاتی این وزارت، در خبرنامه‌‌یی نوشته است که پال کلومن بکر، شارژدافیر ناروی در افغانستان طی  دیدار با عباس ستانکزی  معین سیاسی وزارت خارجه ضمن ابراز همدردی با قربانیان زلزله اخیر هرات، از کمک کشوراش به آسیب دیده‌گان این  زلزله نیز یاد کرده است.

هم‌چنان بکر نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی کشور‌های همسایه نیز ابراز نگرانی کرده است

شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه به نوبه حود رفتارها با مهاجران افغان در شماری از کشور‌های همسایه  راغیر انسانی و در تکر با توافقات و قوانین جهانی است.

هر دو طرف به این باور اند  که مسایل مهاجران و پاره از مشکلات دیگرباید از طریق گفتگو و تعامل مثبت با این نظام حل شود.