سفیر چین کاپی اعتمادنامهٔ خودرا به امیرخان متقی سپرد

سفیر جدید چین در افغانستان کاپی اعتمادنامه خود را به مولوی امیرخان متقی سپرد. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر جدید چین روابط دوجانبه میان چین و افغانستان را روابط خاص دانست و افزود، تعیین شدن آقای جاو شینگ به‌عنوان سفیر چین در افغانستان پیامی معنادار و قابل توجه دارد. مولوی امیرخان متقی […]

سفیر جدید چین در افغانستان کاپی اعتمادنامه خود را به مولوی امیرخان متقی سپرد.

سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر جدید چین روابط دوجانبه میان چین و افغانستان را روابط خاص دانست و افزود، تعیین شدن آقای جاو شینگ به‌عنوان سفیر چین در افغانستان پیامی معنادار و قابل توجه دارد.

مولوی امیرخان متقی افزود، فرصت‌های زیادی برای تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و چین ایجاد شده‌است که با آمدن سفیر جدید، وی نقش مهمی در توسعه روابط دوجانبه خواهد داشت.

در این دیدار سفیر جدید چین گفت، کشورش به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و هرگز در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند.

او افزود، به‌عنوان سفیر چین تلاش‌های بیشتری را برای تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و چین انجام خواهد داد.