سفیر جاپان در کابل: امارت اسلامی در امر مبارزه با مواد مخدر قاطعانه عمل کرده است

تاکایوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته، که با توجه به مبارزه قاطع امارت اسلامی علیه مواد مخدر، کشوراش ۱۰ میلیون دالر را برای بدیل کشت کوکنار در افغانستان اختصاص داده است.   با این حال آقای کورومایا می‌گوید، که جاپان به‌منظور تقویت سکتور خصوصی در […]

تاکایوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا گفته، که با توجه به مبارزه قاطع امارت اسلامی علیه مواد مخدر، کشوراش ۱۰ میلیون دالر را برای بدیل کشت کوکنار در افغانستان اختصاص داده است.

 

با این حال آقای کورومایا می‌گوید، که جاپان به‌منظور تقویت سکتور خصوصی در افغانستان پروژه‌های مهمی را آغاز کرده و همکاری خود در این بخش را ادامه خواهد داد.

 

همزمان با این معاون سیاسی ریاست الوزرا نشست سوم دوحه را موفق خوانده و افزوده، که انتظار می‌رود محدودیت‌های موجود بر سیستم بانکی افغانستان نیز از میان برداشته شود.

 

او یک بار دیگر به گسترش روابط و تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی تاکید کرده و افزوده، که امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند.