سفر مولوی امیرخان متقی به چین

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت به دعوت رسمی چین به‌هدف اشتراک در سومین نشست فورم ترانس همالیا عازم ایالت شی ژانگ چین شد. وزارت خارجه می‌گوید، در این نشست در مورد همکاری‌های اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و تغییرات ایکولوژی میان کشورهای اطراف کوهای همالیا بحث و گفت‌وگو می‌شود. به گفته […]

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت به دعوت رسمی چین به‌هدف اشتراک در سومین نشست فورم ترانس همالیا عازم ایالت شی ژانگ چین شد.
وزارت خارجه می‌گوید، در این نشست در مورد همکاری‌های اقتصادی، اتصال منطقه‌ای و تغییرات ایکولوژی میان کشورهای اطراف کوهای همالیا بحث و گفت‌وگو می‌شود.
به گفته این وزارت، سرپرست وزارت خارجه و هیأت همراهش در کنار اشتراک در این نشست، با وزیرخارجه چین و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر نیز نشست‌های دوجانبه خواهد داشت.