سفارت افغانستان در امستردام هالند آماده ارائه خدمات قنسلی به افغانان مقیم آنکشور است

سفارت افغانستان در امستردادم هالند در تعامل  با وزارت امور خارجه امارت اسلامی آماده ارائه خدمات قنسلی به افغانان  مقیم در آنکشور است. دفتر مطبوعاتی این سفارت با نشر اطلاعیه‌ای گفته است : سفارت افغانستان مقیم هالند به منظور حل مشکلات و ارائه خدمات قنسلی به هموطنان، با وزارت امور خارجه افغانستان در تعامل است […]

سفارت افغانستان در امستردادم هالند در تعامل  با وزارت امور خارجه امارت اسلامی آماده ارائه خدمات قنسلی به افغانان  مقیم در آنکشور است.

دفتر مطبوعاتی این سفارت با نشر اطلاعیه‌ای گفته است : سفارت افغانستان مقیم هالند به منظور حل مشکلات و ارائه خدمات قنسلی به هموطنان، با وزارت امور خارجه افغانستان در تعامل است و مکاتیب تائیدی اسناد قنسلی طبق معمول به وزارت امور خارجه در کابل فرستاده می‌شود

در اطلاعیه تذکر رفته است: مراجعین می‌توانند جهت دریافت خدمات قنسلی به روز های دوشنبه الی چهارشنبه، بدون گرفتن وقت ملاقات به این سفارت مراجعه کنند و روزهای پنجشنبه به مراجعین اختصاص یافته که وقت ملاقات قبلی دارند.