سرپرست وزارت زراعت و مالداری؛ پروژه های سازمان ملل باید شفاف و موثر باشد

سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری در دیدار با رییس عمومی دفتر خدمات پروژه ملل متحد گفت: ما خواهان تطبیق پروژه ها به گونه شفاف و موثر هستیم دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز با نشر خبر نامه یی گفته است: مولوی عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نیکولاس جیورج  […]

سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری در دیدار با رییس عمومی دفتر خدمات پروژه ملل متحد گفت: ما خواهان تطبیق پروژه ها به گونه شفاف و موثر هستیم

دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری امروز با نشر خبر نامه یی گفته است: مولوی عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نیکولاس جیورج  رییس عمومی دفتر خدمات پروژه ملل متحد درافغانستان و شماری از مسوولان این نهاد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت  زراعت از ظرفیت دریای کوکچه که جای مناسب برای ایجاد بند و کانال آبیاری و دریای مرغاب در غور یاد کرده و مدیریت آن را در بخش آبیاری مهم پنداشت

او گفت: افغانستان داری آب فراوان و خاک مناسب برای زراعت داشته است که نیاز به مدیریت دارد او از کارکردهای داکتر ناکومورا در ننگرهار یاد کرده که موثریت زیادی داشته است.

هم چنان وزیر زراعت در این دیدار از مصرف زیاد پول در بخش اداری پروژه ها انتقاد کرده گفت: ما خواهان تطبیق پروژه ها را بر مبنای شفافیت و موثریت هستیم.

نیکولاس جیورج رییس عمومی دفتر خدمات پروژه ملل متحد  در این دیداربر هماهنگی میان  ادارات سازمان ملل و نهاد های افغانی تاکید کرد و گفت : دفتر خدمات پروژه ملل متحد  در راستای کمک به مردم برای ایجاد زندگی بهتر و دستیابی به صلح و توسعه پایدار در کشورها فعالیت میکند.