سرپرست اداره ملی غذا و ادویه افغانستان در ۲۷ مین نشست کشورهای گروه پنج (جی‌۵) شرکت کرد

داکتر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی غذا و ادویه کشور در ۲۷ مین نشست کشورهای گروه پنج (جی‌۵) که در شهر تهران ایران برگزار شد، شرکت کرد. دفتر مطبوعاتی این اداره، در خبرنامه‌یی نوشته است: این نشست تحت عنوان « دیپلماسی صحت و سیستم دوا و تجهیزات طبی» برگزار شد. هیئت افغانی در این نشست با اشتراک کنندگان  […]

داکتر عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی غذا و ادویه کشور در ۲۷ مین نشست کشورهای گروه پنج (جی‌۵) که در شهر تهران ایران برگزار شد، شرکت کرد.

دفتر مطبوعاتی این اداره، در خبرنامه‌یی نوشته است: این نشست تحت عنوان « دیپلماسی صحت و سیستم دوا و تجهیزات طبی» برگزار شد.

هیئت افغانی در این نشست با اشتراک کنندگان  پیرامون کیفیت و مصونیت ادویه و تجهیزات طبی، تبادله تجارب و انتقال تکنالوژی، همکاری‌های مشترک،  قیمت گذاری ادویه و تجهیزات طبی، صحبت های را انجام داد.