سخنرانی محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجۀ ا.ا.ا در نشست فارمت مسکو

بسم الله الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً و بعد، قبل از همه، از حکومت فدراسیون روسیه، به ویژه آقای سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه تشکری می¬کنم که آمادگی این نشست را اتخاذ کردند و از ما دعوت نمودند تا به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان درین نشست اشتراک کنیم تا بتوانیم با اشتراک کنندگان این […]

بسم الله الرحمن الرحیم
حامداً و مصلیاً و بعد،
قبل از همه، از حکومت فدراسیون روسیه، به ویژه آقای سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه تشکری می¬کنم که آمادگی این نشست را اتخاذ کردند و از ما دعوت نمودند تا به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان درین نشست اشتراک کنیم تا بتوانیم با اشتراک کنندگان این نشست در مورد تحولات اخیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان بحث کنیم.
حاضرین محترم،
دو سال قبل، به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۱، هیأت ما در حالی در نشست فارمت مسکو اشتراک کردند که اشغال امریکا و ناتو و ادارۀ متکی به آن در افغانستان از بین رفته بود و امارت اسلامی افغانستان تازه به کار آغاز نموده بود. در آن زمان، در مورد حکومت¬داری آینده، احیای نهادهای حکومتی به¬ویژه فعال¬سازی وزارت¬های سکتور امنیتی، وضعیت امنیتی و مواد مخدر نگرانی عمیق و سوال¬های جدی نزد بعضی طرف¬ها مطرح بود.
اما ما با نصرت خاص الله متعال، با حمایت مردم و با عزم راسخ خویش باور داشتیم که با پایان اشغال، بنیاد یک افغانستان مستقل، امن و مرفه را می¬گذاریم، که الحمدالله این امر تحقق یافت و کار روی تقویت آن جریان دارد.
ما طی دو سال گذشته در چارچوب این فارمت و سایر فارمت¬ها به کشورهای منطقه و جهان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان اطمینان دادیم و وعده سپردیم که امارت اسلامی افغانستان به¬عنوان حکومتی مسوول اجازه نمی-دهد از خاک افغانستان تهدیدی برای جهان، منطقه و به¬ویژه کشورهای همسایۀ افغانستان متوجه باشد، که این وعده به¬خوبی عملی شده است.
طی دو سال گذشته، ما هم¬زمان با احیای بنیادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی حکومت خویش، مبارزه علیه گروه¬های فتنه¬گری که زیر چتر اشغال¬گران آموزش دیده بودند را تسریع نمودیم و توانستیم مخفی¬گاه¬های داعش را در سراسر کشور به¬طور مسلکی از بین ببریم و آخرین تلاش¬های توطئه¬ای بزرگ علیه امنیت منطقه به-شمول افغانستان را نیز خنثی سازیم.

حاضرین محترم،
طی تقریباً نیم قرن گذشته، افغانستان با بحران سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و به¬ویژه مشروعیت داخلی مواجه بود که منتج به چالش¬های متعدد شد؛ تجارب علمی و عملی نشان داد که ریشۀ اصلی بحران تطبیق نسخه¬ها، مادل¬ها و فرمایشات بیرونی در امور داخلی بود که در آن جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و ارزش¬های دینی و اجتماعی ما نادیده گرفته شده بود.
نمودنۀ خوب این ادعای ما حکومت¬داری دوسال گذشته است که باوجود تحریم¬ها و بدون کمک و حمایت جهتی جنگ را خاتمه دادیم و امنیت مطمئن ایجاد کردیم؛ حکومت را مرکزی ساختیم؛ بودیجه را مستقل ساختیم؛ از کشور ما به کسی تهدید مواجه نشد؛ مبارزۀ مؤثر با مواد مخدر کردیم؛ فرصت¬های کاری در حکومت و سکتور خصوصی را وسعت دادیم؛ دسترسی به عدالت به هر ولسوالی و قریه امتداد یافت؛ برای تجارت، ترانزیت و سرمایه¬گذای تسهیلات ایجاد کردیم؛ پروژ¬های متعدد بازسازی را در نقاط مختلف کشور آغاز کردیم و شفافیت در فراهم¬سازی خدمات برای طبقۀ محروم مردم را تضمین نمودیم.
این همه را حکومت به اصطلاح همه¬شمول طی بیست سال گذشته با صدهاهزار نیروی خارجی و داخلی، تسلیحات پیشرفته، حمایت مالی گسترده و حمایت سیاسی کشورهای منطقه و غربی نتوانست بدست آرد که علت اساسی فروپاشی آن ایجاد بحران مشروعیت در پیشگاه مردم در نتیجۀ پذیرفتن فرمایشات بیرونی و برخاستن مردم در مقابل آن بود.
به همین اساس، با درنظرداشت دین، تاریخ و فرهنگ مردم خویش و به¬ویژه واقعیت¬های نزدیک سیاسی، بنیاد حکومتی را نهادیم که ضمن حکومت¬داری خوب، از مشروعیت دینی و ملی نیز برخوردار باشد. امیدوارم که کشورهای منطقه و جهان نیز روی این واقعیت مهر تأیید بگذارند، چرا که طی ۴۵ سال گذشته هیچ نسخه¬ای بیرونی مانند همه¬شمولیت تعریف¬ناشده، نه¬توانسته است مشکلات افغانستان را حل کند.
ما از همه کشورها، به¬ویژه کشورهای همسایۀ خویش توقع داریم، طوری که ما برای نحوۀ حکومت¬¬داری دیگران نسخه¬ پیشنهاد نمی¬کنیم، آنها نیز به¬جای پیشنهاد نسخه برای نحوۀ حکومت¬داری برای افغانستان، با امارت اسلامی افغانستان در همه عرصه¬ها کار رسمی را آغاز کنند تا از یک¬سو دست¬های حلقات شریر قطع گردد و از سویی دیگر، از ظرفیت یورو¬-آسیا که نزدیک به هفتاد فیصد نفوس، اکثریت سرمایه و ثلث منابع انرژی جهان را در بر دارد، برای ثبات و رفاه منطقه درین فرصت تاریخی به منفعت اعظمی همه استفاده شود.

حاضرین محترم،
در اخیر به شماری ار موارد مشخصاً اشاره می¬کنم:
اول: اکنون که اشغال افغانستان به پایان رسیده است، امنیت برگشته است و ارادۀ قوی سیاسی وجود دارد – وقت آن رسیده که پروژه¬های اتصال منطقه¬یی به محوریت افغانستان تطبیق شوند. ما بر اساس سیاست خارجی اقتصاد¬محورد خویش برای اتصال منطقه¬یی – چه به شکل ترانسپورتی و چه به شکل انتقال انرژی – آماده هستیم تمامی تسهیلات لازم را مهیا سازیم. پس از انکشافات تازۀ سیاسی، اکنون بیشتر از هر زمانی، شرایط برای تعمیل “دهلیز تجاری شمال و جنوب” مساعد است. درینجا از اظهارات جلالتمآب میخائیل میشوستین، نخست¬وزیر فدراسیون روسیه حمایت می¬کنیم که گفته که “روسیه آماده است روی گسترش مسیرهای تجاری یورو¬-آسیا به-شمول افغانستان و آسیای جنوبی تمرکز داشته باشد”. این باید برای کشورهای همسایه نیز مهم باشد که چگونه منافع خویش را تأمین و از فرصت¬ها استفاده کنند.
دوم: افغانستان ظرفیت قوی همکاری¬های اقتصادی، تجاری و سرمایه¬گذاری دارد و ما بدون هر نوع تبعیض آماده هستیم تا تسهیلات لازم را برای پروژه¬های زیربنایی، انرژی، معادن، زراعت، خطوط مواصلاتی و به¬ویژه خط آهن که تمامی منطقه را از طریق افغانستان به طور کوتاه وصل می¬کند، فراهم کنیم.
سوم: در بخش همکاری¬های سرحدی با کشورهای همسایه، یک بار دیگر آمادگی خویش را برای جلوگیری از رفت¬و¬آمد قاچاقبران و سایر عناصر مخرب اعلام می¬کنیم. دفع چنین تهدیدات نیاز به همکاری جمعی دارد. ما درین بخش تلاش¬های مؤثری انجام داده¬ایم و به¬منظور کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر به صفر در داخل کشور مبارزه کرده ایم، اما در بخش قاچاق که نیاز به همکاری¬های دوجانبه دارد به همکاری کشورهای مربوطه نیاز داریم.
چهارم: افغانستان طی دو سال گذشته شاهد آغاز روابط گستردۀ سیاسی و دیپلوماتیک با کشورهای متعدد، به-ویژه با کشورهای منطقه بوده است. درین زمینه، کشورهای منطقه بسیار پیشتاز بودند که از آنها تشکری می-کنیم.
ما این امر را فصلی جدید در روابط دیپلوماتیک افغانستان با منطقه و جهان می¬پنداریم. به طور مثال، جمهوری خلق چین با تشریفات کامل سفیر جدید به امارت اسلامی افغانستان معرفی کرد. امیدواریم این اقدام چین، مثالی خوب برای سایر کشورها باشد و سفرای ما را نیز بپذیرند تا زمینه را برای تعامل مثبت بادرنظرداشت منافع دوجانبه ساعد کند.
پنجم: گردشگران، دیپلوماتان، کمک¬کنندگان، خبرنگاران و محققین از کشورهای مختلف جهان با اطمینان کامل به افغانستان سفر می¬کنند و آزادانه در سراسر کشور سفر می¬کنند. بناً یک بار دیگر اعلام می¬کنیم که هر آنکه در مورد امنیت یا مواد مخدر در افغانستان نگرانی دارد، به¬جای گوش¬دادن به تبلیغات حلقات مغرض و ابراز واکنش مبتنی بر آن، خود به افغانستان سفر کند، هیأت بفرستد و همه چیز را از نزدیک مشاهده کند تا تشویش آنها رفع و اطمینان حاصل کنند.
در اخیر، ضمن سپاس¬گزاری از ابتکار فدراسیون روسیه، بار دیگر بالای کشورهای همسایه و منطقه صدا می¬کنم که افغانستان بر مبنای منافع مشترک و مشروع آمادۀ تعامل مثبت با همه است و امیدواریم که همه کشورها بادرنظرداشت منافع ملی خویش از این فرصت استفاده کنند.
از توجه تان تشکر، اوقات خوش داشته باشید.