سازمان بین‌المللی مهاجرت: اخراج پناهجویان افغان  را نقض حقوق بشر خواند

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت به گونه یی مشترک  در اعلامیه یی  اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را نقض حقوق بشر خواندند و بر تجدید نظر در خصوص چنین یک تصمیم  تاکید کردند. به گزارش آژانس باختر: در ادامه واکنش‌ها به اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، کمیساریای عالی […]

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت به گونه یی مشترک  در اعلامیه یی  اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را نقض حقوق بشر خواندند و بر تجدید نظر در خصوص چنین یک تصمیم  تاکید کردند.

به گزارش آژانس باختر: در ادامه واکنش‌ها به اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او‌ ام)  با نشر بیانیه‌‌ای مشترک که امروز صادر شد  به این تصمیم تازه‌ دولت پاکستان واکنش نشان داده و آن‌ را نقض حقوق بشر دانسته‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت از پاکستان خواسته‌اند که به حمایت خود از شهروندان  افغانستان ، ادامه دهد، این دو نهاد تأکید کرده‌اند که بازگشت آنان داوطلبانه، ایمن و بدون هیچ فشاری باشد.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت از سایر کشورها نیز خواسته‌اند که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان را به تعلیق درآوردند.

بر اساس آمار کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، ۳.۷ میلیون پناهجوی اهل افغانستان در پاکستان به سر می‌برند که تنها ۱.۳ میلیون نفر آنان دارای مدارک و اسناد اقامت رسمی هستند.

این در حالی است که حکومت موقت پاکستان به صد ها هزار شهروند افغان  تا اخیر ماه جاری وقت داده است که  آنکشور را ترک کند، اقدام که واکنش جهانی را در پی داشته است.