رسیدگی به عودت کنندگان اجباری پاکستان درمرزسپین بولدک

کمیسیون رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان، ضمن بازدید از مرز سپین بولدک با شماری ازعودت کنندگان اجبار صحبت کرده وتاکید نمودند که به مشکلات آنها رسیدگی خواهد شد . دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌این کمیسیون تحت ریاست مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت […]

کمیسیون رسیدگی به وضعیت عودت کنندگان، ضمن بازدید از مرز سپین بولدک با شماری ازعودت کنندگان اجبار صحبت کرده وتاکید نمودند که به مشکلات آنها رسیدگی خواهد شد .

دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌این کمیسیون تحت ریاست مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کنند‌گان با عضویت معینان وزارت ‌های صحت عامه، زراعت، احیا وانکشاف دهات ونماینده های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و جمعیت هلال احمر افغانی از مرز سپین‌ بولدک دیدار نموده، مشکلات و پیشنهاهای مطرح شده از جانب عودت کننده های اجباری را استماع نمودند و درجهت رفع مشکلات موجود به آنها اطمینان دادند.

کمیسیون مذکور به منظور رسیدگی بهتر به وضعیت عودت کنندگان اخراجی اجباری با نمایندگان دفاتر سازمان ملل متحد در مرز سپین‌ بولدک، ولسوال وسایر مسوولین آن ولسوالی دیدارکردند و در مورد حل مشکلات مهاجرین اخراج شده از پاکستان، ایجاد محل برای استقرار موقت و تهیه غذا، ایجاد تیم سیار صحی برای آنان، صحبت نمودند.