دیدار خلیفه سراج الدین حقانی با شماری از شخصیت‌های اسلامی و نویسندگان

خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با شماری از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگان گفت که روحیه اسلامی و ملی تهداب پایداری ملت است، برای ذهنیت سازی مثبت توجه بیشتر نیاز است و فرصت‌های موجود نباید ضایع شود. سرپرست وزارت امور داخله افزود که هیچ کس بدون جواز، نمی‌تواند سلاح حمل کند و […]

خلیفه سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با شماری از شخصیت‌های سیاسی و نویسندگان گفت که روحیه اسلامی و ملی تهداب پایداری ملت است، برای ذهنیت سازی مثبت توجه بیشتر نیاز است و فرصت‌های موجود نباید ضایع شود.
سرپرست وزارت امور داخله افزود که هیچ کس بدون جواز، نمی‌تواند سلاح حمل کند و پس از تکمیل تشکیلات پولیس جوازها و یونیفورم نیز تکمیل می‌شود.
آقای حقانی هم‌چنان گفت، امارت اسلامی با هیچ کسی مشکلی ندارد و به تعهدات دوحه عمل کرده است.