دعوت سفیر چین از ‏معاون سیاسی ریاست الوزراء جهت اشتراک در اجلاس مجمع ترانس هیمالیا

در این دیدار، سفیر چین گفت که جمهوری مردم چین در نشست‌های بین‌المللی به ویژه نشست شورای امنیت، ‏از موقف امارت اسلامی حمایت می‌کند.

دعوت سفیر چین از ‏معاون سیاسی ریاست الوزراء جهت اشتراک در اجلاس مجمع ترانس هیمالیا

‏معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، گفت که امارت اسلامی افغانستان تلاش می‌کند در مسایل منطقه‌یی و ثبات و پیشرفت منطقه، نقش فعال ایفا کند.

در این دیدار، سفیر چین گفت که جمهوری مردم چین در نشست‌های بین‌المللی به ویژه نشست شورای امنیت، ‏از موقف امارت اسلامی حمایت می‌کند.

سفیر چین در کابل هم‌چنان از معاون سیاسی ریاست الوزرا، جهت اشتراک در اجلاس مجمع ترانس هیمالیا که در چین برگزار می شود، دعوت کرده است.