جنرال قونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان : رسیدگی به مشکل مهاجرین وظیفه ی ماست

جنرال قنسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان در دیدار با شماری از بزرگان و متنفیذین افغان در پاکستان گفت که رسیدگی به مشکلات مهاجران، وظیفه ی اساسی ماست. سفارت افغانستان در اسلام آباد با نشر این خبرنامه یی گفته است :مولوی سید عبدالجبار تخاری سرپرست جنرال قونسلگری امارت اسلامی  افغانستان در کراچی با تعدادی از بزرگان […]

جنرال قنسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان در دیدار با شماری از بزرگان و متنفیذین افغان در پاکستان گفت که رسیدگی به مشکلات مهاجران، وظیفه ی اساسی ماست.

سفارت افغانستان در اسلام آباد با نشر این خبرنامه یی گفته است :مولوی سید عبدالجبار تخاری سرپرست جنرال قونسلگری امارت اسلامی  افغانستان در کراچی با تعدادی از بزرگان و متنفذین مهاجرین که از ساحات مختلف آمده بودند، در مقر نمایندگی ملاقات نمود.

در این ملاقات بزرگان مهاجرین افغان از آزار اذیت و گرفتاری های بی موجب پولیس و همچنان از افزایش مشکلات امنیتی در داخل کمپ های مهاجرین نگرانی های شانرا با سرپرست جنرال قونسلگری در میان گذاشته و در زمینه خواهان همکاری شدند. این مهاجرین افزودند که به مقایسه روز های اخیر بازداشت افغانها نسبتا کاهش یافته و وضعیت رو به بهبودی است و در این راستا از تلاش های جنرال قونسلگری امارت اسلامی  افغانستان اظهار قدردانی کردند.

مولوی سید عبدالجبار تخاری بعد از استماع مشکلات مهاجرین، آنها را اطمینان داد که رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان، از اولویت های جنرال قونسلگری امارت اسلامی افغانستان بوده و برای حفظ حقوق افغان‌های مقیم کراچی ازهیچ نوع کوشش دریغ نمی ورزد.

اوگفت” قبلا نیز مشکلات افغانها را چندین بار در سطوح مختلف با اراکین بلند پایه دولتی ولایت سیند شریک ساخته است و تاکید ورزید که در قسمت حل مشکلات مهاجرین افغان در سراسر صوبه سیند تلاش های جنرال قونسلگری ادامه خواهد داشت.