جاپان برای افغانستان سفیر جدید معرفی کرد

تاکویوشی کورمایا بعنوان سفیر جدید جاپان در افغانستان گماشته شده است. به گزارش آژانس باختر تاکویوشی کورمایا از سوی تکاشی اوکادا که دوره ماموریت اش بعنوان سفیر جاپان در افغانستان پایان یافته است به امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی معرفی شد. تاکشی اوکادا، در دیدار تودیعی با امیر خان متقی، با اشاره […]

تاکویوشی کورمایا بعنوان سفیر جدید جاپان در افغانستان گماشته شده است.

به گزارش آژانس باختر تاکویوشی کورمایا از سوی تکاشی اوکادا که دوره ماموریت اش بعنوان سفیر جاپان در افغانستان پایان یافته است به امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی معرفی شد.

تاکشی اوکادا، در دیدار تودیعی با امیر خان متقی، با اشاره به تاثیرات مثبت در وضعیت افغانستان و دست‌آور‌دها، ابراز امیدواری کرد که راه تعامل «خوب» در برخی موضوعات باقی مانده مساعد شود.

مولوی امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی پایان ماموریت به طرز خوب سفیر قبلی جاپان را ستوده و برای سفیر جدید آن کشور در کابل آرزوی موفقیت کرد.همین‌گونه، تاکویوشی کورمایا، سفیر جدید جاپان در کابل متعهد شد که در توسعه روابط میان توکیو  وکابل تلاش خواهد کرد.