بیست و هشت افغان زندانی در پاکستان، از بند آزاد شدند

وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفته است که ۲۸ تن زندانی‌ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این وزارت از قول عبدالجبار تخاری، قنسل افغانستان در شهر کراچی گفته است که ۲۸ تن افغان زندانی به شمول کودکان از زندان‌های پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شده‌اند. این زندانی‌ها از زندان‌های ایالت سند آزاد و […]

وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفته است که ۲۸ تن زندانی‌ افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند.

این وزارت از قول عبدالجبار تخاری، قنسل افغانستان در شهر کراچی گفته است که ۲۸ تن افغان زندانی به شمول کودکان از زندان‌های پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شده‌اند.

این زندانی‌ها از زندان‌های ایالت سند آزاد و از مرز چمن وارد کشورشده اند.

آزاد شدگان جرم شان را نداشتن اسناد اقامت گفته اند.