امیرخان متقی با نماینده‌گان قرغزستان وعربستان سعودی شرکت کننده در فارمت مسکو دیدار کرد

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان طی ملاقات‌های جداگانه با نماینده‌‌گان جمهوری قرغزستان و دولت شاهی عربستان سعودی که  در فارمت مسکو در روسیه شرکت کرده بودند، دیدار کرده  روی  گسترش روابط دوجانبه بحث کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه، در خبرنامه‌ی نوشته است: مولوی متقی در دیدار با طلعت بیگ، […]

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان طی ملاقات‌های جداگانه با نماینده‌‌گان جمهوری قرغزستان و دولت شاهی عربستان سعودی که  در فارمت مسکو در روسیه شرکت کرده بودند، دیدار کرده  روی  گسترش روابط دوجانبه بحث کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه، در خبرنامه‌ی نوشته است: مولوی متقی در دیدار با طلعت بیگ، نماینده خاص جمهوری قرغزستان در فرمت مسکو از موضع مثبت آن کشور در رابطه با افغانستان در نشست‌های منطقه‌ی و بین المللی از جمله فارمت مسکو قدردانی کرده و روی گسترش روابط میان دو کشور به بحث پرداخت.

هم‌چنان، سرپرست وزارت امور خارجه، با شهزاده جلوی بن ترکی آل سعود، نماینده عربستان سعودی در فارمت مسکو دیدار کرده است.

در این دیدار علاوه بر ارزیابی موارد که میتواند روابط میان  افغانستان وعربستان سعودی را گسترش دهد، روی تبادل هیئت های  دوجانبه و کمک‌های بشردوستانه عربستان سعودی با افغانستان بحث شد.

گفتنی است که مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی روز گذشته در نشست فارمت مسکو در شهر کازان روسیه شرکت کرده خواستار تعامل بیشتر کشور ها با افغانستان شد.