رویداد سیاسی

الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله دیروز با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرد

آقای حقانی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی، در مورد روابط هر دو کشور و حسن همسایه گی صحبت کردند. سپس آقای بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان از تلاش های امارت اسلامی افغانستان در تامین امنیت کشور، مبارزه با مواد مخدر و ثبات منطقه ابراز خوشی کرد. همچنان هردو جانب روی مسایل هر دو […]

آقای حقانی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی، در مورد روابط هر دو کشور و حسن همسایه گی صحبت کردند.
سپس آقای بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان از تلاش های امارت اسلامی افغانستان در تامین امنیت کشور، مبارزه با مواد مخدر و ثبات منطقه ابراز خوشی کرد.
همچنان هردو جانب روی مسایل هر دو کشوری، موارد مشترک فرهنگی و تاریخی و همچنان پروژه های اقتصادی هردو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
آقای حقانی در مورد وضعیت امنیتی اطمینان داده و آغاز پروژه های اقتصادی را برای ثبات منطقه مهم عنوان کرد.