اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ در مورد بسته‌شدن دروازهٔ تورخم

امارت اسلامی افغانستان بستن دروازهٔ تورخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری می‌داند. حکومت پاکستان دروازهٔ تورخم را پس از آن بست که ‌روز چهارشنبهٔ گذشته نیروهای پاکستانی زمانی بالای نیروهای سرحدی افغان شلیک کردند که مصروف ترمیم یک پوستهٔ امنیتی بودند که سال‌ها قبل اعمار گردیده […]

امارت اسلامی افغانستان بستن دروازهٔ تورخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری می‌داند.

حکومت پاکستان دروازهٔ تورخم را پس از آن بست که ‌روز چهارشنبهٔ گذشته نیروهای پاکستانی زمانی بالای نیروهای سرحدی افغان شلیک کردند که مصروف ترمیم یک پوستهٔ امنیتی بودند که سال‌ها قبل اعمار گردیده بود.

بستن راه تورخم تجارت دو کشور و منطقه را متأثر می‌سازد و تجار عام دوطرف را می‌تواند به ضرر تجاری و مالی مواجه ‌سازد.

قبل ازین، لاری مملو از انجیر تجار افغان که از مسیر بندر واگه راهی کشور هند بود، در نزدیکی پوستهٔ پولیس در ایالت بلوچستان به آتش کشانیده شد که نگرانی و بی‌اعتمادی عمده را ایجاد کرد.

همچنین، حکومت پاکستان درین اواخر صدها کانتینر اموال و عراده‌جات افغانستان را به بهانهٔ فهرست حساس (Sensitive List) در بندر کراچی متوقف ساخته است.

متأسفانه برخلاف همه تعهدات قبلی، عرف حاکم و تعهدات تحت قوانین بین‌المللی، جانب پاکستان بیشتر اوقات در بندر کراچی مشکلات ایجاد می‌کند و هم‌زمان با رسیدن محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان دروازه‌ها را به بهانه‌های توجیه‌ناپذیر می‌بندد که نه‌تنها به تجارت افغانستان و پاکستان ضرر می‌رساند بلکه فاصله میان مردمان و کشورهای برادر را افزایش می‌دهد و تجارت و ترانزیت همه منطقه را به مانع و معطلی روبرو می‌سازد.

اینکه افزون بر جنازه‌ها، شمار زیاد مسافرین (زنان، موسفیدان و اطفال) در دوطرف تورخم گیر مانده اند، به‌ هیچ وجه قابل توجیه نیست.

امارت اسلامی افغانستان در حالی که روی تعهد به حل مشکلات از راه تفاهم و گفت‌وگوهای دیپلوماتیک تأکید می‌کند، بادرنظرداشت سیاست خارجی اقتصادمحور خویش که تسهیل تجارت و ترانزیت در منطقه اصل آن است، به جانب پاکستان خاطرنشان می‌سازد که چنین اقدامات در کنار تجارت افغانستان و منطقه به اقتصاد ملی پاکستان که اکنون اتکای آن به صادرات بیشتر است، نیز زیان می‌رساند.

لازم است تا دوطرف به‌خاطر بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه، برای چنین مشکلات از راه تفاهم راه‌حل جستجو کنند و اجازه ندهند که مسائل سیاسی و دیگر، اقتصاد، تجارت و تردد آزاد مردم را متضرر سازد.