اخراج اجباری بیش از یک هزار مهاجر افغان از پاکستان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید، که در ادامه روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، در دو روز گذشته یک هزار و ۵۵ مهاجر از راه‌های سپین بولدک و تورخم به کشور برگشته اند.   براساس معلومات از میان این برگشت کننده‌گان، ۶۴۲ تن آنان از راه تورخم ولایت ننگرهار و ۵۱۳ تن […]

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید، که در ادامه روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، در دو روز گذشته یک هزار و ۵۵ مهاجر از راه‌های سپین بولدک و تورخم به کشور برگشته اند.

 

براساس معلومات از میان این برگشت کننده‌گان، ۶۴۲ تن آنان از راه تورخم ولایت ننگرهار و ۵۱۳ تن دیگر آنان از مسیر سپین بولدک کندهار به کشور بازگشت کرده اند.

 

وزارت مهاجرین می افزاید، که این برگشت کننده‌گان پس از ثبت در ادارۀ امور مهاجرین، جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند و برای هر خانواده مطابق به طرز العمل از طرف امارت اسلامی کمک صورت گرفته است.

 

این در حالیست، که همزمان با اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان امارت اسلامی برای ساخت سرپناه و کمک‌های اولیه به آنان توجۀ ویژۀ کرده است.