رویداد سیاسی

وزیر امور خارجه با هیأت ارشد ازبکستان در خصوص مسائل مهم گفتگو کرد

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان و عصمت الله ایرگشوف نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در مورد روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی افغانستان و ازبکستان، ارتباط منطقه ای، پروژه های ترانزیتی، تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری و ترانزیت مشترک بین دو کشور در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. […]

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان و عصمت الله ایرگشوف نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در مورد روابط دوجانبه سیاسی و اقتصادی افغانستان و ازبکستان، ارتباط منطقه ای، پروژه های ترانزیتی، تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری و ترانزیت مشترک بین دو کشور در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

مولوی امیرخان متقی در این دیدار گفت که ثبات افغانستان زمینه خوبی را برای ازبکستان، کشورهای همسایه و منطقه فراهم کرده است تا از سیاست اتصال منطقه‌ای اقتصاد محور امارت اسلامی حمایت کنند و تلاش‌های جاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی را تسریع بخشند.

 

وزیر امور خارجه افزود؛ سیاست مذکور امارت اسلامی بر ثبات اقتصادی و امنیتی همه کشورها و مناطق همسایه تأثیر خواهد داشت.

در همین حال وزیر حمل و نقل ازبکستان در این دیدار گفت؛ رئیس جمهور و رهبری ازبکستان توجه ویژه‌ای به افغانستان دارند و از امارت اسلامی که می‌خواهد افغانستان به مرکز ترانزیتی منطقه تبدیل شود، حمایت می‌کنند.

آقای الهام محکموف افزود; او تیمی از مهندسان را برای شروع عملی و امکان سنجی پروژه افغان ترانس به کابل آورده است و هیئت دیگری نیز در این هفته به افغانستان می‌آید تا کار عملی را بر راه آهن افغانستان و سایر نهادهای مرتبط آغاز کند.

از سوی دیگر نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در این سفر گفت که تیم فنی وی برای خرید بیش از یک میلیون تن زغال سنگ از افغانستان به کابل می آید.

آقای ایرگشوف افزود؛ ازبکستان آمادگی دارد تا با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، آثار تاریخی و زیارتگاه ها را بازسازی کند.