مسئولان محلی بدخشان: روند تخریب کشت کوکنار در مرکز ولسوالی‌های این ولایت با جدیت ادامه دارد

قاری امین الله طیب معاون والی بدخشان همراه با مولوی محبوب الله حامد رییس ارکان فرقه ۲۱۹ عمر ثالث از جریان تخریب کشتزار های کوکنار در «قریه برلاس شمر» از مربوطات ولسوالی ارگو (جای که دیروز استفاده جویان می خواستند روند تخریب کوکنار را مختل بسازند) نظارت می نمودند به خبرنگاران گفت که موازی بیش […]

قاری امین الله طیب معاون والی بدخشان همراه با مولوی محبوب الله حامد رییس ارکان فرقه ۲۱۹ عمر ثالث از جریان تخریب کشتزار های کوکنار در «قریه برلاس شمر» از مربوطات ولسوالی ارگو (جای که دیروز استفاده جویان می خواستند روند تخریب کوکنار را مختل بسازند) نظارت می نمودند به خبرنگاران گفت که موازی بیش از ۳۵ الی ۴۰ هزار جریب زمین در ولسوالی های کشم، تشکان، ارگو، درایم، یفتل، جرم، خاش، شهربزرگ از وجود کشت خزانی کوکنار پاکسازی گردیده است و تخریبات کشت بهاری خشخاش بگونه جدی در این ولایت ادامه دارد.

معاون والی بدخشان و رییس کمیته محو و تخریب کشت کوکنار، در این دیدار به نیروهای امنیتی هدایت داد که عملیات تخریب را بگونه گسترده انجام دهند.چون موقف امارت اسلامی در جهت نابودی این پدیده جدی است و هر کسی‌که کوکنار زرع نموده است خودشان مزارع تخریب نمایند؛ در غیر آن توسط نیروهای امنیتی تخریب و ازبین برده خواهد شد.

مولوی محبوب الله حامد رییس ارکان فرقه ۲۱۹ عمر ثالث که جریان برنامه محو کشتزار های کوکنار را در ولسوالی ارگو_ درایم رهبری می کند گفت که در حال حاضر بیش از هزار تن منسوبان اردو و پولیس درنقاط مختلف ولسوالی ارگو و درایم وسایر ولسوالی های بدخشان مصروف پاکسازی کشتزار های مواد مخدر هستند، و طی هفته جاری ۲۵۰۰ جریب زمین را از وجود بته کوکنار در این ولسوالی پاکسازی نموده اند و عملیات بدون توقف جریان دارد.

او افزود که دیروز بعضی سوی تفاهمات از سوی مردم به میان آمده بود که قناعت مردم فراهم و قضیه حل گردید و عملیات تخریب بگونه جدی ازسوی مجاهدین ادامه دارد و هیچ مشکل وجود ندارد.

از سوی هم عبدالشکور و شفیق الرحمن قاری زاده باشندگان قریه «برلاس شمر» ولسوالی ارگو بدخشان می گویند که ما در جهت محو کشت کوکنار با نیروهای امنیتی مشکل نداریم، دولت و ملت لازم و ملزوم یک دیگراست، دیروز برخی از استفاده جویان که در میان ما خود را جا زده بودند و می خواستند اعتراض نمایند، جلو ی آنان گرفته شد، در حال حاضر وضعیت عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.