رهایی یک هموطن از چنگ آدم ربایان در هرات

منابع محلی امنیتی در هرات به رادیو حریت می گویند؛ نیرو های ریاست استخبارات ولایت هرات یک هموطن ما را به نام داکتر رفعت که به تاریخ ۱ عقرب ربوده شده بود، از چنگ آدم ربایان رها نموده اند. منبع می افزاید؛ این عملیات شام امروز در قریه ی سیاوشان ولسوالی گذره ی ولایت هرات […]

منابع محلی امنیتی در هرات به رادیو حریت می گویند؛ نیرو های ریاست استخبارات ولایت هرات یک هموطن ما را به نام داکتر رفعت که به تاریخ ۱ عقرب ربوده شده بود، از چنگ آدم ربایان رها نموده اند.

منبع می افزاید؛ این عملیات شام امروز در قریه ی سیاوشان ولسوالی گذره ی ولایت هرات بالای آدم ربایان انجام شد که در نتیجه داکتر رفعت آزاد، سه تن آدم ربا کشته و دو تن دیگر نیز زنده دستگیر شده اند.

همچنان منبع می افزاید؛ در این جریان یک میل کلاشینکوف نیز از نزد آدم ربایان به دست آمده است.