‏درنتیجهٔ سقوط یک هلیکوپتر نظامی درغور، یک تن جان باخت و دوازده تن دیگر زخمی شدند.

به اساس گزارش ها، این هلیکوپتر، امروز، درشهر فیروزکوه، درنزدیکی لیسه ی سلطان شهاب الدین غوری هنگامی سقوط کرد که اجساد قربانیان سیلاب را منتقل می کرد. وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه یی می گوید که این هلیکوپتر، درهوا به مشکل فنی روبه رو شد و هنگام نشست اضطراری، به دیواری برخورد وسقوط کرد. […]

به اساس گزارش ها، این هلیکوپتر، امروز، درشهر فیروزکوه، درنزدیکی لیسه ی سلطان شهاب الدین غوری هنگامی سقوط کرد که اجساد قربانیان سیلاب را منتقل می کرد.

وزارت دفاع ملی با پخش خبرنامه یی می گوید که این هلیکوپتر، درهوا به مشکل فنی روبه رو شد و هنگام نشست اضطراری، به دیواری برخورد وسقوط کرد.

این وزارت جان باختن یک تن وزخم برداشتن دوازده تن دیگر دراین رویداد را تایید کرد.

هلیکوپتر سقوط کرده ، ام آی هفده ی روسی، عنوان شده است.