برگشت راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت بعد از چهار سال به کشور

راشد خان، کاپیتان بازی‌های بیست آورۀ تیم ملی کریکت کشور بعد از وقفۀ چهار ساله دوباره به کشور برگشته است. کریکت بورد کشور گفته که میرویس اشرف، رئیس این نهاد برای استقبال راشدخان به میدان هوایی کابل رفته و او از سوی بورد کریکت کشور مورد استقبال ویژۀ نیز قرار گرفته است. گفته می‌شود که […]

راشد خان، کاپیتان بازی‌های بیست آورۀ تیم ملی کریکت کشور بعد از وقفۀ چهار ساله دوباره به کشور برگشته است.

کریکت بورد کشور گفته که میرویس اشرف، رئیس این نهاد برای استقبال راشدخان به میدان هوایی کابل رفته و او از سوی بورد کریکت کشور مورد استقبال ویژۀ نیز قرار گرفته است.

گفته می‌شود که راشد خان، در مدت این چهار سال بخاطر مصرفیت‌های کاری زیاد نتوانسته بود، به کشور بیاید.

این در حالیست که با تامین شدن امنیت در کشور بازیکنان بیشتری از تیم ملی کشور که پیش از این به دلایل امنیتی نمی‌توانستند به کشور برگردند اکنون با خیال راحت می‌توانند به کشور سفر کنند