۱۴۰ پروژه جدید انکشافی عام المنفعه برای ولایت جوزجان

بیش از ۱۴۰ پروژه انکشافی عام المنفعه در ولایت جوزجان در سال ۱۴۰۳ به مرکز پیشنهاد گردید. تحت ریاست مولوی نورالدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان و با اشتراک روسای ادارات دولتی جلسه نوبتی کمیته انکشافی این ولایت تدویر یافت. کار جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان توسط یکتن از اشتراک کننده گان […]

بیش از ۱۴۰ پروژه انکشافی عام المنفعه در ولایت جوزجان در سال ۱۴۰۳ به مرکز پیشنهاد گردید.

تحت ریاست مولوی نورالدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان و با اشتراک روسای ادارات دولتی جلسه نوبتی کمیته انکشافی این ولایت تدویر یافت.

کار جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشان توسط یکتن از اشتراک کننده گان آغاز و سپس مولوی محمد ظریف فایز رئیس اقتصاد ولایت جوزجان طی صحبتی روی موضوعات شامل آجندا به تفصیل صحبت نموده از همکاری ها روسای ادارات در قسمت تکمیل پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۳ ابراز قدردانی نموده گفت : در پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۳ ۱۴۱ پروژه شامل میباشد که پس از ارزیابی کامل شامل پلان گردیده است.

سپس روسا و مسئولین ادارات به نوبه خود از چگونگی تکمیل شدن پروژه های انکشافی سال ۱۴۰۲ گزارش و معلومات همه جانبه ارائه نمودند.

همچنان در این جلسه وفی الله واهب آمر تنظیم و نظارت از فعالیت های انکشافی ریاست اقتصاد جوزجان در مورد سیستم PMRS قرار داد های پروژه های انکشافی ادارات و چگونگی نظارت تیم موظف برای حاضرین به تفصیل معلومات ارائه نمود.

بعدآ مولوی نورالدین عمیر معاون مقام ولایت جوزجان طی صحبتی ضمن جمع بندی و ارزیابی داشته های جلسه برای مسئولین و نماینده گان ادارات هدایت سپرد تا کاپی قرار داد ها پروژه ها و گزارش از چگونگی تطبیق و پیشرفت کار پروژه ها را با ریاست اقتصاد شریک سازند.

در این جلسه ۱۴۱ پروژه انکشافی به تصویب رسیده و به مرکز پیشنهاد گردید.

کار جلسه با دعائیه و غم شریکی با سیلاب زده گان ولایت بغلان و اتخاذ یک سلسله تصامیم لازم دیگر انجام یافت.