یک کارخانه تولید سیروم در کابل افتتاح شد

یک کارخانه تولید سیروم در پارک های صنعتی کابل افتتاح شد.   فابریکه تولید سیروم طبی ‹تی جی ایل فارماستیکل› با سرمایه‌گذاری ۲۵میلیون دالر، در ۲۴ساعت ظرفیت تولید ۱۱۰هزار سیروم طبی مختلف‌النوع را دارا است که برای بیش از یک هزار تن نفر کار را فراهم کرده است.   در مراسم افتتاح این کارخانه شماری […]

یک کارخانه تولید سیروم در پارک های صنعتی کابل افتتاح شد.

 

فابریکه تولید سیروم طبی ‹تی جی ایل فارماستیکل› با سرمایه‌گذاری ۲۵میلیون دالر، در ۲۴ساعت ظرفیت تولید ۱۱۰هزار سیروم طبی مختلف‌النوع را دارا است که برای بیش از یک هزار تن نفر کار را فراهم کرده است.

 

در مراسم افتتاح این کارخانه شماری از مقام های بلند پایه امارت اسلامی شرکت داشتند.

 

مولوی قدرت‌الله جمال،معین وزارت صنعت وتجارت هنگام افتتاح این کارخانه تولیدی نقش بخش خصوصی را در رشد اقتصاد ملی ارزنده خواند و تاکید کرد که امارت اسلامی از سرمایه گذاران حمایت میکند.در این محفل صنعتکاران از رهبری وزارت تجارت خواستند تا در توزیع زمین برای صنعتکاران،رفع سکتگی برق در پارک های صنعتی وافزایش تعرفه برمواد که افغانستان درآن خودکفا و یا درحالت خودکفایی می‌باشد، توجه کنند .